NABÍZENÉ SLUŽBY

Pro pacienty rádi zajistíme následující vyšetření

Komplexní vyšetření plicních funkcí:

Spirometrie

Bodypletysmografie

Vyšetření plicní difúze

Bronchomotorické testy

Vyšetření FeNO

Oscilometrie 

Spolupráce 

Plicní oddělení Masarykovy nemocnice:

bronchoskopické vyšetření

sledovaní pacientů s intersticiálními plicními procesy 

EUC klinika 

rentgenové a CT (počítačová tomografie) vyšetření plic, laboratoř 

Léčebna respiračních nemocí Cvikov 

léčebné pobyty pro pacienty s chronickým plicním onemocněním

Vyšetření pacientů s intersticiálními plicními procesy

Vyšetření pacientů v rámci programu časného záchytu karcinomu plic 

Sledovaní pacientů na biologické léčbě preparáty blokujícími účinek TNF-alfa


Screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe