NABÍZENÉ SLUŽBY

Pro pacienty rádi zajistíme následující vyšetření

Komplexní vyšetření plicních funkcí:

Spirometrie

Bodypletysmografie

Vyšetření plicní difuze

Bronchomotorické testy

Vyšetření FeNO

Naše spolupráce 

Plicní oddělení Masarykovy nemocnice:

bronchoskopické vyšetření vyšetření 

sledovaní pacientů s intersticiálními plicními procesy 

                              EUC klinika 

rentgenové a CT (počítačová tomografie) vyšetření plic

Léčebna respiračních nemocí Cvikov 

léčebné pobyty pro pacienty s chronickým plicním onemocněním

Vyšetření a sledovaní pacientů s intersticiálními  plicními procesy

Screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe