PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Bodypletysmografie, vyšetření plicní difúze a síly dýchacích svalů

Spirometrie

Vyšetření FeNO

TremoFlo - oscilometrie

Pico+ Smokerlyzer - měřič obsahu oxidu uhelnatého v dechu

Vyšetření saturace krve kyslíkem

Inhalační přístroj

Apnea-link - přístroj pro screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe

Používáme jednorázové antibakteriální a antivirové spirometrické filtry pro ochranu pacienta i personálu