PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Bodypletysmografie

Vyšetření plicní difúze

Vyšetření FeNO

Vyšetření saturace krve kyslíkem

Inhalační přístroj

Apnea-link - přístroj pro screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe

Používáme jednorázové antibakteriální a antivirové spirometrické filtry pro ochranu pacienta i personálu

Pico+ Smokerlyzer – měřič obsahu oxidu uhelnatého v dechu
Pico+ Smokerlyzer – měřič obsahu oxidu uhelnatého v dechu