VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Jurij Didyk lékař pneumolog

Od roku 2011 pracuji v oboru pneumologie. Po úspěšném složení atestace z plicního lékařství a ftizeologii, jsem následně působil v Masarykově nemocnici na plicním oddělení jako staniční lékař a zástupce primáře. 

Jsem členem České a Evropské pneumologické společnosti. 

Další podobor v plicním lékařství, kterému jsem věnoval několik let je spánková medicína - vyšetření a léčba poruch dýchaní ve spánku.


Přednášková činnost

  • Spánek a jeho význam. Poruchy dýchaní ve spánku a jejich léčba
  • Nová inhalační bronchodilatační terapie
  • Indacaterol/glycopyronium v léčbě CHOPN
  • Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy    

Publikační činnost

Kazuistiky

  • Jenom jako CHOPN to nekončí
  • Fibrotizujicí intersticiální plicní proces při systémové sklerodermii (SSc-ILD)